730 60 60 30

Upadłość gospodarcza - kto, jak i kiedy może ją ogłosić?

wróć do wszystkich wpisów

W DNA każdej firmy wpisany jest pewien poziom ryzyka. Może wynikać on z chwilowych załamań rynku, rosnących cen surowców, utraty kluczowych klientów, braków płatności itd. Z reguły na początku pojawiają się drobne problemy z płynnością, które w dłuższej perspektywie mogą doprowadzić do niewypłacalności, a ta z kolei do ogłoszenia upadłości gospodarczej.

 

Chcesz ogłosić upadłość gospodarczą, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? W poniższym artykule przedstawiamy jej najważniejsze założenia, ale zapraszamy również do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych w Warszawie i Szczecinie. Skorzystaj z zielonego okienka w prawym dolnym rogu strony i umów się na bezpłatną poradę z zakresu oddłużania.

 

 

Kto może ogłosić upadłość gospodarczą? 

  

W większości jesteśmy prawnikami, a więc nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zaznaczyli, że według porządku prawnego nie istnieje pojęcie „upadłość gospodarcza” czy „upadłość firmy”. Zwykło mówić się tak na postępowanie upadłościowe osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub postępowanie upadłościowe przedsiębiorstwa (np. spółki z o.o.), ale na potrzeby artykułu przyjmiemy te skróty myślowe.

 

Upadłość gospodarczą mogą ogłosić:

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

- osoby prawne (np. spółki z o.o., spółki akcyjne)

- jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną (np. spółki osobowe),

 

ale również:

- wspólnicy osobowych spółek handlowych, ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem,

- wspólnicy spółek partnerskich.

 

Upadłość gospodarczą mogą ogłosić więc zarówno ogromne przedsiębiorstwa, małe i średnie firmy, przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ale i wspólnicy, którzy odpowiadają majątkowo za zobowiązania spółek.

 

 

Kiedy można ogłosić upadłość gospodarczą? 

 

Główną przesłanką do ogłoszenia upadłości firmy jest właśnie jej niewypłacalność. Oznacza ona utratę zdolności do wywiązywania się z wymagalnych zobowiązań. Przyjęło się, że możemy o niej mówić, gdy zaległości z płatnościami kluczowych zobowiązań trwają przez co najmniej 3 miesiące.

 

W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, ze stanem niewypłacalności mamy do czynienia wtedy, gdy łączna kwota zobowiązań jest wyższa niż wartość posiadanego majątku, a taki stan utrzymuje się co najmniej przez 24 miesiące.

 

Kolejnym warunkiem ogłoszenia upadłości jest posiadanie wolnego majątku, który pokryje koszty postępowania upadłościowego i w pewnym stopniu zaspokoi wierzycieli.

 

W przypadku upadłości gospodarczej warunkiem jest posiadanie przez firmę co najmniej dwóch wierzycieli. Niemożliwe jest bowiem jej ogłoszenie w przypadku posiadania tylko jednego wierzyciela.

 

 

Wniosek o upadłość gospodarczą

 

Jak ogłosić upadłość gospodarczą? Ogłoszenie upadłości firmy zgłasza się składając wniosek w wydziale gospodarczym sądu właściwego dla miejsca prowadzenia działalności. Taki wniosek o upadłość gospodarczą może złożyć sam dłużnik, ale także każdy z wierzycieli.

 

Nie należy zwlekać z tym za długo, bowiem wedle przepisów, dłużnik jest obowiązany do zgłoszenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości (a więc od momentu powstania niewypłacalności).

 

  

Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości gospodarczej?

 

Samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości to dopiero początek wyboistej drogi. Z reguły podczas trwania postępowania upadłościowego dłużnik nadal może prowadzić działalność gospodarczą. Musi jednak wywiązywać się ze zobowiązań publicznoprawnych (np. opłacania składek ZUS czy płacenia podatków), a nabyty w trakcie postępowania upadłościowego majątek powiększa majątkową masę upadłościową, która ma na celu zaspokojenie wierzycieli.

 

Czasami prawo do kontynuowania działalności może zostać ograniczone przez sąd ze względu na zabezpieczenia na majątku.

 

Od tej pory wierzyciele mogą dochodzić roszczeń wobec dłużnika wyłącznie w trybie postępowania upadłościowego. Kończą się więc telefony z windykacji, czy listy i maile z przypomnieniami o zaległościach w rozliczeniu płatności.

 

 

Jak ogłosić upadłość gospodarczą?

 

Ogłoszenie upadłości gospodarczej to nie tylko złożenie odpowiedniego wniosku w Sądzie. Ten wniosek należy w stosowny sposób uargumentować oraz załączyć do niego dokumenty, które będą potwierdzały nasze stanowisko. Ponadto istnieje wiele sposobów na oddłużanie niewypłacalnych przedsiębiorców, które wymagają zastosowania odpowiednich procedur w zależności od sytuacji dłużnika (np. ogłoszenie upadłości gospodarczej, zamknięcie działalności gospodarczej i ogłoszenie upadłości konsumenckiej czy ogłoszenie upadłości gospodarczej, a następnie upadłości konsumenckiej), dlatego warto skonsultować to z radcą prawnym lub adwokatem.

 

 

Bezpłatne porady prawne w zakresie oddłużania

 

Nasza Fundacja pomoże Ci w ogłoszeniu upadłości gospodarczej. Oferujemy bezpłatną poradę prawną w zakresie oddłużania. Prześlij nam dokumenty w formularzu zgłoszeniowym a skontaktujemy się z Tobą i zaproponujemy bezpłatną poradę prawną przez telefon.

 

 

Bezpłatne porady prawne w Warszawie i Szczecinie

 

Oferujemy również stacjonarne bezpłatne porady prawne  z zakresu oddłużania w Warszawie i Szczecinie. Skorzystaj z naszego systemu umawiania wizyt, który znajdziesz w prawym dolnym rogu strony internetowej (zielona „chmurka” z ikonką kalendarza), wybierz adres, datę, godzinę i w kilku krokach zarezerwuj termin.

 

Jak zapobiec upadłości gospodarczej?

 

Jeżeli Twoja firma zaczyna mieć przejściowe, ale nawracające problemy z płynnością finansową być może jest to dobry moment, aby przeprowadzić restrukturyzację przedsiębiorstwa. Polega ona na identyfikacji najważniejszych problemów, które mogą powodować niewypłacalność i ich eliminację. Jest to dość zawiły proces, który wymaga interdyscyplinarnej wiedzy i doświadczenia, ale skutkuje poprawą kondycji przedsiębiorstwa i przede wszystkim możliwością dalszego prowadzenia działalności. W 2016 wraz z wejściem w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne powołany został licencjonowany zawód doradcy restrukturyzacyjnego. Pełni on rolę lekarza przedsiębiorstw, który identyfikuje pierwsze oznaki choroby firmy i przepisuje takie recepty, które pozwolą jej stanąć na nogi i wyjść z problemów finansowych.

 

Jeżeli zauważyłeś pierwsze oznaki „choroby” swojej firmy, skontaktuj się z naszą Fundacją lub umów się na bezpłatną poradę prawną w Warszawie lub Szczecinie korzystając z naszego systemu rezerwacji terminów (zielona „chmurka” w prawym dolnym rogu strony).